build your own website

PROJEKTY


OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE

SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA WELDING spol. s r.o. realizovala v období r. 2009-2010 v rámci Operačního programu Podnikání a inovace – program Školicí střediska projekt s názvem Školicí středisko SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA WELDING spol. s r.o. reg. číslo. projektu 5.2SS01/136. Tento projekt byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky.

Projektovým záměrem byla výstavba kompletně nového školicího střediska včetně vybavení moderní technologií a strojním zařízením pro zajištění zvyšování kvalifikace pracovníků ve strojírenství. Vybudování vzdělávacích kapacit přispělo k rozšíření nabídky profesního vzdělávání v oblasti strojírenství v oboru svařování a k uspokojení poptávky strojírenských firem po svářečských profesích. Projekt rovněž přispívá ke koncepci celoživotního vzdělávání.

PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II (POVEZ II)

Vážení obchodní partneři,
nabízíme vám možnost rozšíření kvalifikace vašich zaměstnanců v oblasti svařování ve SVÁŘEČSKÉ ŠKOLE WELDING spol. s r.o., Na Stavidle 1505, 686 01 Uherské Hradiště - zaškolení, základní i evropské úřední kurzy na všechny metody prostřednictvím projektu PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II (POVEZ II).

Tento projekt je realizován Úřadem práce ČR z Operačního programu Zaměstnanost. Projekt je určen pro zaměstnavatele i OSVČ a týká se odborného vzdělávání stávajících i nově přijímaných zaměstnanců.

Cílem projektu je další profesní odborné vzdělávání zaměřené na zvýšení, rozšíření, prohloubení, obnovení, udržení nebo změnu kvalifikace. Projekt umožní zaměstnavatelům a OSVČ získat finanční příspěvky na vzdělávání - do výše 85% (15% spolufinancování vzdělávací aktivity ze strany zaměstnavatele i OSVČ ) i na mzdové náklady zaměstnanců po dobu vzdělávání.

Žádost lze předkládat na Úřadu práce v Uherském Hradišti od 30. 3. 2016. Předpokládaný konec projektu 30. 11. 2020.


Další informace o projektu získáte ve svářečské škole: RNDr. Vladislava Indrová

Tel. 572 564 164, 774 215 838

Bližší obecné informace o projektu můžete získat na Úřadu práce v Uherském Hradišti

kontaktní osoby: Mgr. Dosoudilová Alena, tel.: 950 170 252
emailová adresa: svarskola@seznam.cz

nebo na stránkách
http://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/povez-ii

Adresa

Na Stavidle 1505
Uherské Hradiště
686 01

Kontakt

E-mail: svarskola@seznam.cz 
Tel: +420 572 564 164
Fax: +420 572 561 058
Mobil: +420 602 835 808

Odkazy

Web