open source website maker

O společnosti

Základní údaje

Školicí středisko SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA WELDING spol. s r.o. v Uherském Hradišti – vznikla jako soukromé vzdělávací zařízení certifikované Českou svářečskou společností ANB Praha. 

Působí na trhu již od roku 1999, během této doby společnost prošla vývojem a rozšířila svou činnost v oblasti svařování o zámečnické a svářečské práce a svářečské dozory ve strojírenských firmách. Společnost vychází v oblasti svařování ze zvládnuté praxe a teoretických dovedností prohloubených spoluprací s odbornými institucemi a poznatky z aktuálních potřeb daného úseku.

Od 1. 9. 2010 se nachází v nově vybudovaných prostorách za finanční spoluúčasti Evropské unie, využívá nejmodernější technologická zařízení s vysokým stupněm organizace práce a je spolehlivým partnerem ve svém oboru.

Společnost nabízí základní svářečské kurzy a zaškolení pracovníků dle ČSN 050705 a úřední svářečské kurzy - základní i opakovací úroveň dle ČSN EN 287-1,2, ČSN EN 9606-2, ČSN EN 13133, ČSN 1418 na všechny metody.

Výstupem základních kurzů je svářečský průkaz a osvědčení s celostátní platností, včetně Slovenské republiky. Výstupem úředních kurzů je svářečský průkaz a osvědčení Evropský svářeč s celostátní i mezinárodní platností v zemích Evropské unie.

Veškerá školení jsou zajišťována pracovníky s odpovídajícím stupněm vzdělání a vysokou kvalifikací. 

V oblasti svářečských a zámečnických činností se zaměřuje na provádění svářečských a zámečnických činností vyžadující vysokou specializaci a kvalifikaci.

Mezi naše silné stránky mimo jiné patří

 • velmi kladné hodnocení úrovně SVÁŘEČSKÉ ŠKOLY WELDING spol. s r. o. a úrovně absolventů kurzů nadřízenými orgány České svářečské společnosti ANB-TDS SMS Brno
 • dobrá spolupráce s řadou velkých i menších strojírenských firem a se SOŠ se strojírenským zaměřením v regionu např.: Kovovýroba Hoffmann s. r. o., Czech Aircraft Industry a. s., Letasol s. r. o., MESIT holding a. s., Entec s.r.o., Zeveta Bojkovice a. s., aj.
 • provádění svářečských a zámečnických činností vyžadující vysokou specializaci a kvalifikaci
 • dynamicky rozvíjející se společnost v nových moderních prostorách
 • vysoká odborná úroveň a kvalita kurzů
 • vysoká odborná kvalifikace instruktorů a technologů svařování s jejich pravidelným dalším vzděláváním
 • školící pomůcky - nové moderní svářecí zdroje Fronius pro praktickou výuku svařování
 • výhodná geografická poloha v centru města Uherského Hradiště
 • široká klientela zákazníků projevující zájem o prohloubení a získání nové kvalifikace v oboru svařování
 • příprava společnosti na čerpání peněz z EU ze strukturálních fondů pro období 2007-2013 prostřednictvím projektů
 • zkušenosti s realizací řady projektů realizovaných v rámci výzev Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Např.: projekt Okresní hospodářské komory v Uherském Hradišti a Kroměříži pro členské firmy, projekt „VZDĚLÁVEJTE SE! realizovaný pro firmy v rámci spolupráce s Úřadem práce v Uherském Hradišti a Zlíně
 • dobrá spolupráce se subdodavatelskými firmami v rámci rozšíření nabídky služeb v oblasti vzdělávacích aktivit
Adresa

Na Stavidle 1505
Uherské Hradiště
686 01

Kontakt

E-mail: svarskola@seznam.cz 
Tel: +420 572 564 164
Fax: +420 572 561 058
Mobil: +420 602 835 808

Odkazy

Web